Rekonstrukce a přístavba bazénu v Bruntále

ZDROJ:informace - www.mubruntal.cz.

          vizualizace - www.kipila.cz

Stav po realizaci

 

Velkou inovací v projektu bude použití slané vody ve všech bazénech, rozšíření objektu stávajícího bazénu a vytvoření nových atrakcí pro děti i dospělé a zpřístupnění wellness centra po celý rok (celoroční provoz). Objekt wellness centra je situován do 2 nadzemních podlaží.

 

1. Nadzemní podlaží

*       V prostoru stávající restaurace bude umístěna posilovna, místnost pro masáže včetně nezbytného šatnového a hygienické zázemí.

*       Nová restaurace vznikne v prostorách za vstupní halou, restaurace má samostatné skladové a šatnové zázemí, s restaurací ve 2.NP je propojena provozním schodištěm a transportním výtahem.

*       V návaznosti na vstupní halu je umístěno hygienické zázemí návštěvníků restaurace a krytého plaveckého bazénu a pokladna s informačním místem pro návštěvníky a turisty.

*       Vstup do plaveckého bazénu je ze vstupní haly po pohodlném dvouramenném schodišti, po kterém vstupují návštěvníci do hlavního „bazénového“ patra. Součástí je i výtah pro imobilní občany.

*       V 1. NP je umístěno technologické zázemí bazénu, včetně šatnového a hygienického zázemí strojníků.

 

2. Nadzemní podlaží

*       Po výstupu schodištěm do 2.NP se dostaneme do haly „bazénového“ patra, z kterého se dostaneme do šaten mužů a žen a administrativní části bazénu s hygienickým a šatnovým zázemím zaměstnanců.

*       Ze vstupní haly je přes prosklenou plochu průhled do bazénové haly s restaurací.

*       Na převlékací část navazují sprchy, WC a parní sauna.

*       Ze sprch je přístup do bazénové haly.

*       Součástí bazénové haly je restaurace se samostatným skladovým a šatnovým zázemím zaměstnanců, umístěným v 1.NP, dále místnost plavčíka s první pomocí a skladové zázemí.

*       Nejrozsáhlejší rekonstrukce, spojená s přístavbou haly vodních atrakcí se uskuteční v části bazénů.

*       Stávající plavecký bazén bude zachován, dětský bazén bude stavebně rozdělen na brouzdaliště a výukový bazén. Součástí brouzdaliště bude mělčina s vodním hřibem a skluzavka pro nejmenší děti.

*       Nová vodní plocha s atrakcemi má tvar čtvrtkruhu. Směrem ke středu jsou umístěny dva kruhové vířivé bazény, dále je zde navržena masážní lavice. Bazén atrakcí je pak doplněn dvojicí blowerů – dnové masážní trysky a dvojicí chrličů různých tvarů.

*       Bazén je propojen s venkovní terasou pomocí průplavu. Součástí venkovní terasy je divoká řeka.

*       Do bazénové haly je zaústěn venkovní tobogan, přístupný po schodišti navazující na vstupní halu.

 

Pro zajištění hygienické nezávadnosti bazénové vody byly navrženy nové  úpravny bazénové vody odpovídající celoročnímu provozu.

 

Součástí každého podlaží je samostatně přístupná WC pro invalidy v kombinaci se sprchou a šatnou.

 

Do objektu wellness centra bude možno objednat se prostřednictvím telefonické objednávky.

V prostoru vstupní haly bude umístěn informační kiosek (tzv. informační stojan), který bude návštěvníky informovat o možnostech využití volného času a turistiky v celé oblasti Jeseníků.

 

Atrakce v bazénech

 

Výukový bazén

*       Ve výukovém bazénu budou dvě oddělení s různou hloubkou vody. V mělčí části s hloubkou 10 –20 cm sloužící jako brouzdaliště bude umístěn vodní hříbek. Hlubší část s hloubkou 30 – 60 cm vody bude pro výuku plavání a bude zde dětská skluzavka.

 

Tobogán

*       Tobogánový tubus bude zakrytý pro celoroční použití. Vstup na věž tobogánu a dojezd bude v úrovni ochozu bazénů. Pro dojezd tobogánu bude použit dojezdový díl, který bude umístěn v úrovni ochozu.

 

Rekreační bazén

*       V rekreačním bazénu jsou umístěné vodní a vzduchové atrakce, které jsou rozmístěné po ploše bazénu a vlastní tvar bazénu je jim přizpůsoben.

 

Masážní trysky

*       budou umístěné v lavicích u kraje bazénu po obou stranách vířivek. Proudící vodou se tak dá masírovat páteř.


Masážní perličková lavice

*       předpokládá se instalace 10 perličkových sedátek v lavicích zajišťující perličkovou masáž pro sedící koupající.

*       Mezi sedátky budou umístěny v opěradle vodní masážní trysky. Masážní vzduch pro perličková sedátka budou zajišťovat dvě dmychadla.

 

Vodní chrliče

*       tvoří je nerezový nadhladinový výtok proudu vody směřující do bazénu.

*        Koncové výústky  tvarují výtokový paprsek, který dopadem umožňuje různé druhy masáže těla. Instalovány budou dva bodové chrliče.

 

Divoký kanál

*       umístěný v samostatně tvarované kruhové části bazénu ve venkovní terase. Pohyb vody budou zajišťovat 4 podvodní trysky po obvodě kanálu.

 

Dnové výrony (blowery)

*       vzduchové atrakce,  kdy z trojice trysek ve dně proudí k hladině vzduch, který masíruje tělo a na hladině vytváří zajímavý efekt.

 

Vířivky

Dvojice vířivých bazénů ve stavebním provedení budou vybaveny každá lavicí, ve které budou umístěny masážní trysky a vzduchová sedátka.